WAR/GAME: Virtual Memories
Figure%206.jpg
2016/212: WAR/GAME: Virtual Memories

Official project homepage at CUP can be accessed here.

Virtual Memories har som formål å oversette og teste det historiske spillet Czechoslovakia 38-89: Assassination. Spillet ble utviklet ved Karls Universitetet i Praha og er ment for bruk i historieundervisning. Den langsiktige målsettingen er å lage et lignende spill med nordnorsk historisk fokus i forbindelse med en NFR-søknad (foreløpig tittel Finnmark '44). Søknad om finansiering vil sendes i løpet av 2018 (FRIPRO).

Med sitt fokus på nordnorsk krigshistorie ‘sett nedenfra’ er prosjektet relevant for UiTs nordområdesatsing. I tillegg vil den tverrfaglige teoretiske og metodiske rammen og det empiriske fokuset på fremstilling av krigshistorie i dataspill være relevant for satsningsområdet ‘Samfunnsutvikling og demokratisering’ og i noe mindre grad ‘Teknologi’ (digital kompetanse).

Prosjektleder:
Vit Sisler (Charles University in Prague)

Koordinator UiT Tromsø:
Holger Pötzsch

Medarbeidere UiT Tromsø:
Emil L. Hammar
Juliane S. Bockwoldt

NG_logo_male.png


The project Virtual Memories benefits from a €48,000 grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants and Norway Grants. The aim of the project is to to strengthen and further develop the collaboration between Charles University and UiT Tromsø.

Full application can be accessed here.


Back to Subprojects

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License